Disclaimer voor  www.chi-balance.nl

SeenOnline Internet Services (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen SeenOnline, verleent u hierbij toegang tot http://www.chi-balance.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

SeenOnline behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

SeenOnline spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SeenOnline.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. SeenOnline oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SeenOnline nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SeenOnline en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SeenOnline, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Voorbehoud bij Medische Informatie

Let op: de inhoud op Chi-Balance.nl dient niet als medisch advies of basis voor medisch advies en betreft geen uitoefening der geneeskunde. Houd de volgende informatie in gedachten bij het lezen van, het vragen naar en het reageren op gezondheids-gerelateerde en medische onderwerpen op Chi-Balance.nl:

Onze informatie is geen vervanging voor consultatie bij een arts

Diepgaande medische kennis kan niet (altijd) op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. Onze teksten kunnen wellicht enige algemene kennis, inzicht en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of behandeling van –of verband houdend met– persoonlijke klachten. Daarvoor moet u zich altijd wenden tot een gekwalificeerd en gecertificeerd arts.

Experimenteer niet met geneesmiddelen

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u, tenzij deze zijn voorgeschreven door een erkend arts of aanbevolen zijn door een erkend apotheker. Afgezien van medicijnen die zijn toegestaan voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een erkend arts of apotheker. Dit geldt tevens voor alternatieve medicatie.

Binnen het boven geschetste kader kunnen de artikelen op Chi-Balance.nl hopelijk bijdragen aan een beter algemeen begrip van gezondheid, ziekten en medische behandelingen. Onze bezoekers worden dan ook aangemoedigd om via reacties ervaringen te delen, artikels aan te vullen, leemtes te vullen en eventuele fouten te corrigeren.