Traditionele Chinese Geneeswijze

Chinese Kruiden Geneeskunde

De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) is een duidelijk uitgewerkt systeem dat gestoeld is op precieze en volledige kennis van de energetische werking van de organen en het ontstaan en de ontwikkeling van ziekten. Dit geldt evenzo voor de eigenschappen van de geneeskrachtige kruiden. Men begrijpt de energetische werking van de kruiden. In combinatie met de Acupunctuur vormt het een belangrijk deel van de Chinese Geneeswijze. Door de chemie tussen de planten en de mens te bestuderen, weet men wanneer welk kruid moet worden ingezet om de harmonie terug te laten keren. Door de planten te proeven, te ruiken en te voelen verkrijgt men informatie over de werking. Zo is er op een natuurlijke manier een onderverdeling ontstaan. Chinese kruiden zijn gericht op de verbetering van de conditie van de mens die door disbalans is aangetast. Kruiden bevatten medicinale stoffen die inwerken op de organen. Samen met gezonde voeding zorgen zij voor een harmonieuze werking in het lichaam.
De kruiden worden door het lichaam opgenomen om de bestanddelen van het lichaam, Qi (ook wel Chi genoemd), Vloeistoffen en Bloed, te reorganiseren.

Geschiedenis van de Chinese Kruidengeneeskunde

Tijdens de Song-dynastie (960-1279 na Chr.) ontstonden de eerste apotheken. Daarvoor werd in het Oosten al de nadruk gelegd op evenwichtige voeding, goede lichaamshygiëne en een goede lichamelijke conditie. Deze volksgeneeskunden werd overgeleverd door verhalen, wortels en zaden. Drieentwintighonderd jaar voor onze jaartelling classificeerde Shen Nong, de mytische vader van de Chinese Geneeskunde, wilde medicinale kruiden. Sinds die tijd heeft de Chinese Geneeskunde een bestand opgebouwd van meer dan zesduizend stoffen, waarvan er driehonderd voor alledaags gebruik zijn.

Kruiden in combinatie met een TCM behandeling

Kruiden hebben een natuurlijke affiniteit met een meridiaan. Bepaalde kruiden hebben een voorkeur voor een bepaalde meridiaan en het betrokken orgaan. Dit maakt het mogelijk om de therapeutische werking op een bepaald orgaan te richten. De kruiden vormen samen met de Acupunctuurpunten de behandeling om een disbalans te harmoniseren. De taak van de behandelaar is het vastellen van de Acupunctuurpunten en de kruiden. De kruiden dienen in de juiste verhouding, hoeveelheid en kwaliteit gegeven te worden die nodig zijn om de juiste beweging van Yin en Yang in een ieder persoonlijk te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitwerking en de combinaties van de kruiden. Het recept dient op tijd aangepast te worden om het genezingsproces te bespoedigen. Ieder mens heeft zijn eigen unieke behandelingsrecept waarop de kruiden en Acupunctuurpunten vermeld staan. Aan het recept kan de ervaren behandelaar aflezen wat het disharmonisch patroon is. Het recept geeft zowel de disharmonie als het behandelplan aan. Acupunctuur en Chinese kruiden zijn onafscheidelijk in TCM.
Chinezen gebruiken meerdere classificaties van kruiden naast elkaar. Net zoals er zowel vanuit de Vijf-elementenleer, als vanuit Yin-Yang, als vanuit Zang-Fu theorie wordt gewerkt. Hieronder volgen zes classificaties.

1. Classificatie van Kruiden:

 • Bovenste klasse: voedt het leven, dit zijn veelvoorkomende onschadelijke kruiden die de levensenergie versterken.
 • Middelste klasse: voedt de natuur, dit zijn geneeskrachtige stoffen van plantaardige, dierlijke en minerale oorsprong
  die soms giftig kunnen zijn.
 • Onderste klasse: bestaat uit giftige kruiden, die voorzicht gebruikt moeten worden.

2. De Acht Therapeutische Regels:

 • Kruiden met een tonifierende of versterkende werking
 • Kruiden met een eliminerende of verspreidende werking
 • Kruiden met een harmoniserende of regulerende werking
 • Kruiden met een braakwekkende werking
 • Kruiden met een purgerende of laxerende werking
 • Kruiden met een diaforetische of zweetdrijvende werking
 • Kruiden met een opwarmende werking
 • Kruiden met een afkoelende of zuiverende werking

3. De Vijf Naturen:

  • Koud
  • Koel
  • Neutraal
  • Warm
  • Heet
Koude en Koele kruiden worden ingezet bij Hitte/Warmte of volle ziektebeelden. Warme of hete kruiden worden gebruikt als er sprake is van koelte of bij leegte van Qi- en Yang-ziektebeelden. Neutrale kruiden harmoniseren of voeden.

4. De Vijf Smaken:

 • Pikant/Scherp – Yang – Long
 • Bitter – Yin – Hart
 • Zout – Yin – Nier
 • Zuur – Yin – Lever
 • Zoet – Yang – Milt

5. De vijf Kleuren:

 • Rood – transformeert Vuur – Hart en Dunne Darm
 • Geel- transformeert Aarde – Maag en Milt
 • Wit- transformeert Metaal – Long en Dikke Darm
 • Zwart – transformeert Water – Nier en Blaas
 • Groen – transformeert Hout – Lever en Gal

6. De Vier Gerichtheden:

 • Planten met een energetisch stijgende werking. Deze kruiden zorgen ervoor dat de energie naar de bovenste lichaamshelft stijgt bijvoorbeeld bij verzakkingen in het onderlichaam, als Yang energie de Yin-organen niet meer op hun plaats kunnen houden.
 • Planten met een energetisch dalende werking. Deze kruiden brengen de energie van het bovenlichaam naar onderen.
 • Planten met een energetisch drijvende of vlottende werking. Deze kruiden brengen de energie naar boven en naar buiten, naar het lichaamsoppervlak. Zij lokken transpiratie uit.
 • Planten met een zinkende of terugdrijvende werking. Deze kruiden brengen de energie naar beneden of binnen. Ze kunnen energie concentreren en bewaren om de overlevingskansen te vergroten, dit is belangrijk voor bejaarden of na een chronische ziekte.